logotype
image1 image2 image3

REKRUTACJA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W DOBRYM

b_150_100_16777215_00_images_zdjecia_PP_Dobry_23.jpg

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu ogłasza nabór do Punktu Przedszkolnego w Dobrym.

Do punktu przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci w wieku od 3 do 5 lat, tj. dzieci urodzone w latach 2012, 2013, 2014 zamieszkałe na terenie Gminy Godkowo. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w miejscowościach: Dobry, Dąbkowo, Łępno, Krykajny, Podągi, Godkowo, Swędkowo, Piskajny, Szymbory, Skowrony. W przypadku posiadania wolnych miejsc po przyjęciu dzieci 3, 4 i 5-letnich,  dopuszcza się przyjęcie dzieci urodzonych w 2015 r., które ukończyły 2,5 roku.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do punktu przedszkolnego prosi się o wypełnienie karty zgłoszeniowej, a następnie złożenie jej  w terminie do 10 maja 2017 r. w burze TPD w Elblągu lub przesłanie pocztą na adres: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. 1 Maja 37, 82-300 Elbląg.

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji określa się na dzień 02 czerwca 2017 r.

Pobierz kartę zgłoszeniową

Informacje o rekrutacji udzielane są w biurze TPD w Elblągu oraz pod numerem telefonu biura TPD 55 233 82 10. 

Rekrutacja dzieci prowadzona jest w oparciu o kryteria rekrutacyjne wskazane w regulaminie rekrutacji, który dostępny jest do wglądu w biurze TPD w Elblągu oraz w siedzibie Punktu Przedszkolnego w Dobrym. 

Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Dobrym finansowane jest ze środków Gminy Godkowo.

 

2022  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template