logotype
Strona archiwalna
Zapraszamy na tpdelblag.pl
image1 image2 image3

"Entuzjaści cyfryzacji startują"

b_150_100_16777215_00_images_EFS-duzy.jpg

 

ROZPOCZYNAMY NOWY PROJEKT !!!

"Entuzjaści cyfryzacji startują - rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie”.

Gmina Godkowo w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządem Oddziału Okręgowego w Elblągu, realizuje projekt "Entuzjaści cyfryzacji startują - rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 01.09.2020 – 30.06.2022

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządem Oddziału Okręgowego w Elblągu. Skierowany jest do uczniów klas IV - VI oraz do nauczycieli i rodziców/opiekunów ze szkoły podstawowej w Godkowie.

Głównym celem przedsięwzięcia jest

a.       podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych i właściwych postaw oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy (inicjatywności, kreatywności, pracy w zespole) u  51 uczniów klas IV - VI w roku szkolnym 2020/2021,

b.      doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 17 nauczycieli,

c.       podniesienie poziomu kompetencji wychowawczych 10 rodziców/opiekunów prawnych

d.      organizację zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim od 01.02.2021 r. do 30.06.2022 r.

W ramach projektu szkoła zostanie doposażona w niezbędny sprzęt. Wyposażenie obejmuje zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, niezbędnych narzędzi do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, obserwacji w tym narzędzia TIK wraz z odpowiednimi aplikacjami tematycznymi. Dodatkowo uczniowie klas IV - VI wezmą udział w zajęciach dodatkowych:

a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych,

b) dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z matematyki i języka angielskiego,

c) koła zainteresowań dla uczniów oraz wezmą udział w  wyjazdach edukacyjnych.

d) zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

Nauczyciele objęci zostaną szkoleniami w zakresie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu w zakresie wiedzy i umiejętności stosowania metod badawczych w pracy z uczniem. W rezultacie nauczyciele nabędą  cenne umiejętności i trwałe nawyki w zakresie realizacji procesu dydaktycznego w sposób aktywizujący uczniów z wykorzystaniem narzędzi TIK.

W ramach projektu realizowane są następujące typy działań:

1) Wyposażenie SP w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK

2) Szkolenie nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania i włączenia narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego

3) Realizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z wykorzystaniem TIK

4) Warsztaty z robotyki

5) Realizacja wyjazdu edukacyjnego

6) Realizacja doradztwa dla nauczycieli w zakresie superwizji i coachingu

7) Organizacja warsztatów dla rodziców w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych i bezpieczeństwa cyfrowego.

 

Ogólna wartość projektu:  434 223,20 zł

Wkład Unii Europejskiej:  369 089,72 zł

Dokumenty do pobrania: 

Załączniki

Regulamin

 b_150_100_16777215_00_images_1UE.png

 

 

Informacji udziela kierownik projektu - tel. 55 2338210.

2022  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template