logotype
Strona archiwalna
Zapraszamy na tpdelblag.pl
image1 image2 image3

Wsparcie działań programowych i instytucjonalnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu w warunkach pandemii

Wsparcie działań programowych i instytucjonalnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu w warunkach pandemii

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu dzięki pozyskanej dotacji w ramach programu „Funduszu pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji od października br. będzie mogło aktywnie wspierać podopiecznych placówki wsparcia dziennego: Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przy ul. Łęczyckiej  26 w Elblągu oraz Punktów Przedszkolnych w Wilczętach i  w Dobrym (powiat braniewski i elbląski).

Celem zaplanowanych działań jest równy dostęp dzieci i młodzieży z  ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji z terenów wiejskich i miejskich obszarów zmarginalizowanych  do edukacji formalnej/pozaformalnej, podniesienie jakości wsparcia poprzez zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i młodzieży, ich rodzin oraz kadry prowadzącej zajęcia edukacyjne, aktywizujące i motywujące dla podopiecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym i edukacyjnym.

W ramach projektu zaplanowano przygotowanie sal świetlicy działającej przy ul. Łęczyckiej 26 w Elblągu i punktów przedszkolnych w powiecie elbląskim i braniewskim zgodnie                      z wymogami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, regułami dezynfekcji i tzw.” Dystansu społecznego”, szkolenie dla kadry w zakresie prowadzenia warsztatów badawczych oraz prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-9 lat.

Ponadto uruchomione zostanie specjalistyczne, anonimowe i telefoniczne wsparcie dla dzieci    i ich rodziców w sytuacji pandemii w formie telefonu zaufania. Podopieczni i ich rodzice/opiekunowie będą mieli okazję kontaktować się ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem i prawnikiem, gdy będą potrzebować wsparcia i rozmowy o tym, co jest dla nich ważne lub sprawia im kłopot w obecnej sytuacji pandemii.

Zaprojektowane formy wsparcia nie tylko umożliwią organizacji funkcjonowanie, ale również aktywne wspieranie odbiorców pomocy w trudnej sytuacji, jaką jest obecnie panująca epidemia.

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji”

2022  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template