logotype
Strona archiwalna
Zapraszamy na tpdelblag.pl
image1 image2 image3

Wzmocnienie działalności i realizacji celów statutowych Towarzystwa Przyjaciół Elblągu

 b_150_100_16777215_00_images_NIW.jpgTowarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu otrzymało dotację na pokrycie wydatków związanych z doposażeniem stanowiska pracy w niezbędny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym. Wniosek o dofinansowanie został złożony do naboru zorganizowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach edycji 2020 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030, Priorytet 5 w ramach ścieżki Pomoc doraźna i  zakończonego w dniu 27 października br.

Zadanie pn. „Wzmocnienie statutowej działalności elbląskiego oddziału TPD poprzez zakup sprzętu komputerowego” polegało na doposażeniu stanowiska pracownika biura w niezbędny laptop z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym oraz akcesoriami, aby zapewnić ciągłość pracy, w skuteczny sposób  realizować swoje zadania i cele statutowe. Uzyskana dotacja w ramach programu wyniosła 4 166,97 zł. Termin realizacji zadania 26.10.2020 r. – 26.11.2020 r.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dotację w wysokości do 10.000 zł na:

  1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
  2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
  3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Zadanie pn. „Wzmocnienie statutowej działalności elbląskiego oddziału TPD poprzez zakup sprzętu komputerowego” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich  na lata 2018 – 2030

2022  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template