logotype
Strona archiwalna
Zapraszamy na tpdelblag.pl
image1 image2 image3

Akademia Dorosłości

Termin realizacji: 01.09.2008 - 31.07.2009

CEL PROJEKTU

Celem ogólnym projektu było wsparcie wychowanków domu dziecka i innych form opieki zastępczej w procesie usamodzielniania się poprzez ich aktywizację społeczno - zawodową. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, takich jak:
- wykształcenie i rozwój umiejętności psychologiczno - społecznych i interpersonalnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu zawodowym i osobistym zgodnie z normami życia społecznego;
- wykształcenie umiejętności skutecznego poruszania się po rynku pracy,
- zdobycie samoświadomości wychowanków w zakresie ich możliwości i predyspozycji zawodowych i edukacyjnych oraz zmotywowanie ich do poszukiwania pracy i dalszej nauki;
- wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji w języku angielskim i obsługi komputera;
- nabycie podstawowych umiejętności zawodowych i rozwój zainteresowań zawodowych.

GRUPY DOCELOWE

Projekt Akademia Dorosłości skierowany był do 30 - osobowej grupy młodzieży w wieku 15 - 18 lat z 4 domów dziecka z województwa warmińsko - mazurskiego (Elbląg, Marwica, Frombork, Szymonowo) oraz innych form opieki zastępczej z Elbląga. Diagnoza sytuacji tej grupy młodzieży wskazała, że potrzebowali oni wsparcia w procesie usamodzielniania się, które dotyczyło przede wszystkim rozwoju ich umiejętności psychologiczno - społecznych, ukierunkowania ich ścieżki edukacyjno - zawodowej, wzmocnienia ich umiejętności kluczowych niezbędnych na rynku pracy i wykształcenia umiejętności poruszania się po rynku pracy, co stanowiło czynnik chroniący ich przed zjawiskiem wykluczenia społecznego.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu przewidziana była na okres: 01.09.2008 - 31.07.2009.

Realizacja zajęć dla uczestników projektu rozpoczęła się 26.09.2008 spotkaniem inaugurującym w Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu. Uczestniczyła w nim kadra projektu, uczestnicy projektu wraz z kadrą domów dziecka i opiekunami, przedstawiciele lokalnych mediów i zaproszeni goście. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się drugiego dnia po inauguracji. Kolejne zjazdy realizowane były od 10.2008 do 06.2009 z częstotliwością: 2 zjazdy w miesiącu (zjazdy realizowane były w piątkowe popołudnia i w soboty), co dało łącznie w trakcie całego projektu 19 zjazdów średnio po ok. 13h szkoleniowych dla każdego uczestnika. Zrealizowanych zostało łącznie 455 h zajęć.

Realizacja projektu w formie szkoleń, warsztatów edukacyjno - profilaktycznych oraz poradnictwa indywidualnego i grupowego obejmowała kilka modułów tematycznych. W bloku zajęć podstawowych dla wszystkich uczestników zrealizowane zostały warsztaty psychologiczno - społeczne (55h), warsztaty z doradztwa zawodowego i poruszania się po rynku pracy (40h), zajęcia z języka angielskiego (45 h x 2 grupy), zajęcia z informatyki (45h x 2 grupy). Dodatkowo każdy z uczestników uczestniczył w kursie przysposabiającym zawodowo i rozwijającym zainteresowania i umiejętności zawodowe - do wyboru kurs kosmetyczny, opiekunki dziecięcej, mechanika samochodowego (3 grupy x 10 os. x 60h). Każdy uczestnik objęty został szkoleniami w wymiarze 245h. Zajęcia w bloku podstawowym odbywały się w CKiWM "Światowid" w Elblągu oraz w Bursie Szkolnej nr 1. Kurs kosmetyczny odbywał się na bazie pomieszczeń Policealnej Szkoły im. Anny Romanowskiej w Elblągu, kurs opiekunki dziecięcej w sali szkoleniowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu, kurs mechanika samochodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu.

Uczestnicy projektu objęci zostali dodatkowo opieką psychologa / psychoterapeuty, który w trudnych sytuacjach prowadził indywidualne poradnictwo psychospołeczne oraz udzielał wsparcia psychologicznego.

Uczestnikom projektu zapewniliśmy obiady, bufet, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, 10 wyjść do kina lub teatru poza godzinami zajęć.

W czerwcu 2009 odbyło się w CKiWM "Światowid" uroczyste zakończenie projektu z udziałem uczestników projektu, kadry realizującej projekt, przedstawicieli mediów i zaproszonych gości.

ZAKŁADANE REZULTATY

Zasadniczym rezultatem projektu był fakt zaktywizowania społeczno - zawodowego 30-osobowej grupy wychowanków domów dziecka i innych form opieki zastępczej i przygotowania ich do wejścia w dorosłe życie. Poza tym:

- wychowankowie posiadać będą rozwinięte umiejętności psychologiczno - społeczne i interpersonalne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu zawodowym i osobistym zgodnie z normami życia społecznego;
- wychowankowie potrafili będą skutecznie poruszać się po rynku pracy;
- wychowankowie posiadać będą samoświadomości w zakresie swoich możliwości i predyspozycji zawodowych i edukacyjnych oraz zainteresowań zawodowych, przez co będą zmotywowani do poszukiwania pracy i dalszej nauki;
- wychowankowie posiadać będą umiejętności w zakresie komunikacji w języku angielskim, obsługi komputera i ukończonego kursu zawodowego, przez co wzrośnie ich pozycja na rynku pracy.

2023  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template