logotype
Strona archiwalna
Zapraszamy na tpdelblag.pl
image1 image2 image3

Eduland

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu zrealizowało w okresie 08.2013 – 06.2015 projekt „Eduland”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do Szkoły Podstawowej w Godkowie. Odbiorcami projektu byli uczniowie klas IV-VI.

Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wsparcie programu rozwojowego szkoły z wykorzystaniem innowacyjnych form nauczania.

W ramach projektu realizowane były następujące typy działań:
1) doposażenie szkół w atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny i multimedialny;
2) realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój wiedzy i umiejętności uczniów, szczególnie w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych z punktu widzenia procesu uczenia się. Zajęcia realizowane były w 4 blokach:
- blok języka angielskiego
- blok językowo-dziennikarski
- blok nauk ścisłych
- blok informatyczny
3) realizacja zajęć psychoedukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności efektywnego uczenia się i czytania oraz na rozwój umiejętności interpersonalnych.
4) realizacja zajęć z robotyki ukierunkowanych na rozwój umiejętności logicznego, praktycznego
i technicznego myślenia.
5) w roku szkolnym wyjazdy edukacyjne w ciekawe miejsca oraz wakacyjna 7-dniowa EKSPEDYCJA NAUKOWA - kolonia z programem edukacyjnym.

Informacji udziela kierownik projektu - tel. 55 2338210.

2023  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template