logotype
Strona archiwalna
Zapraszamy na tpdelblag.pl
image1 image2 image3

KOŁA TPD

Podstawową terenową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest koło przyjaciół dzieci.

Wykaz kół działających w strukturze TPD w Elblągu:

1. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu

2. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 6 w Elblągu

3. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 9 w Elblągu

4. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 12 w Elblągu

5. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 15 w Elblągu

6. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 16 w Elblągu

7. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu

8. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu

9. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 21 w Elblągu

10.  Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu

11.  Koło TPD przy Szkole Podstawowej w Tolkmicku

12.  Koło TPD przy Szkole Podstawowej w Zwierznie

13.  Koło TPD przy Gimnazjum nr 2 w Elblągu

14.  Koło TPD przy Gimnazjum nr 9 w Elblągu

15.  Koło TPD przy Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim

16.  Koło TPD przy Gimnazjum w Gronowie Elbląskim

17.  Koło TPD przy SOSW nr 1 w Elblągu (zawieszone)

Koła działające przy TPD w Elblągu organizują pomoc materialną i finansową dla najuboższych uczniów szkół. Dofinansowują dożywianie dzieci, wyjazdy na wycieczki oraz zakup podręczników
i pomocy szkolnych. 

Każdy może wesprzeć działalność kół, wpłacając dobrowolną darowiznę u przewodniczącej koła. Darowizny można także przekazywać na konto zarządu TPD w Elblągu o numerze 07 1160 2202 0000 0000 5025 7445 z dopiskiem ?Darowizna na rzecz koła??.

___________________________________________________________________________

Koła przyjaciół dzieci organizuje się na wniosek co najmniej 7 zainteresowanych osób,
w szczególności w środowisku zamieszkania lub pracy, w szkołach i placówkach oświatowych, opiekuńczych, zdrowotnych.

Mogą być organizowane koła specjalistyczne, skupiające osoby o jednorodnych kierunkach zainteresowań i działań:

1) podejmujące działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych (niepełnosprawnych ruchowo, z cukrzycą,   na diecie bezglutenowej, upośledzonych umysłowo,
z rozszczepem wargi i podniebienia, z łamliwością kości oraz innymi schorzeniami
i niepełnosprawnościami),

2) realizujące na rzecz dzieci specjalistyczne zadania artystyczne, naukowe, sportowe, turystyczne i inne.

Osoby skupione w kole działają na rzecz dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia. Koła nie posiadają osobowości prawnej, a działalność prowadzą "pod szyldem" Oddziału Okręgowego TPD
w Elblągu.

Młodzież powyżej 16 roku życia może należeć do Towarzystwa i tworzyć koła (środowiskowe, akademickie, inne). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców.

Osoby zainteresowane działalnością w istniejących kołach lub utworzeniem nowego koła prosimy
o kontakt telefoniczny z biurem TPD.

 

 

2023  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template