logotype
Strona archiwalna
Zapraszamy na tpdelblag.pl
image1 image2 image3

Młodzi eksperymentują

Młodzi eksperymentują

b_150_100_16777215_00_images_1UE.png„Młodzi eksperymentują – rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu, w partnerstwie z Gminą Gronowo Elbląskie, realizuje projekt „Młodzi eksperymentują – rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

b_150_100_16777215_00_images_EFS.jpg

 

 

Okres realizacji: 01.11.2018 – 30.06.2020

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Gronowo Elbląskie. Skierowany jest do uczniów klas VII oraz do nauczycieli i rodziców/opiekunów z dwóch szkół podstawowych; Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim oraz Szkoły Podstawowej w Jegłowniku.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów klas VII, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów z dwóch szkół podstawowych w ramach tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w okresie do czerwca 2020 roku.

W ramach projektu szkoły zostaną doposażone w niezbędny sprzęt oraz pomoce do nowych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych biologii, chemii, fizyki, geografii oraz matematyki. Wyposażenie szkolnych pracowni obejmuje zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, niezbędnych narzędzi do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, obserwacji w tym narzędzia TIK wraz z odpowiednimi aplikacjami tematycznymi. Dodatkowo uczniowie klas VII wezmą udział w zajęciach dodatkowych: a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i przedmiotów przyrodniczych dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, b)dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, c) koła zainteresowań dla uczniów oraz wezmą udział w  wyjazdach edukacyjnych. Nauczyciele objęci zostaną szkoleniami w zakresie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu oraz w zakresie wiedzy i umiejętności stosowania metod badawczych w pracy z uczniem.

W ramach projektu realizowane są następujące typy działań:

1) Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych biologii, chemii, fizyki, geografii oraz matematyki.

2) Organizacja szkoleń dla nauczycieli

3) Realizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z wykorzystaniem TIK oraz prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu

4) Realizacja wyjazdów edukacyjnych

5) Realizacja wsparcia kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów

Ogólna wartość projektu:  646 080,91 zł

Wkład Unii Europejskiej:    549 168,77 zł

 

Informacji udziela kierownik projektu - tel. 55 2338210.

2023  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template