logotype
Strona archiwalna
Zapraszamy na tpdelblag.pl
image1 image2 image3

Razem wspólnie - Od komunikacji do mediacji

Czas trwania projektu: wrzesień-październik 2006r.


Cele i planowane rezultaty projektu

Celem projektu była nauka komunikacji, mediacji oraz przeciwdziałania przemocy i agresji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą trudną w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Czerniachowsku jak i w powiecie elbląskim poprzez warsztaty i wykłady.

Cel projektu opierał się na wsparciu, wzmocnieniu, podniesieniu wiedzy i umiejętności osób z Federacji Rosyjskiej jak i z Polski w zakresie komunikacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak: domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, pogotowia opiekuńcze, specjalne ośrodki wychowawczo-resocjalizacyjne, szkoły.

Długofalowym celem projektu było:
- zmniejszenie ilości występowania przypadków agresji i przemocy, braku mediacji na terenie Federacji Rosyjskiej, powiatu elbląskiego poprzez podniesienie wiedzy wśród osób pracujących z dziećmi i młodzieżą;
- podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania konfliktów;
- wskazanie osobom pracującym z dziećmi sposobów umiejętnego korzystania z lokalnych instytucji działających na rzecz dzieci;
- wypracowanie modelu korzystania z pomocy zaufanych dorosłych przez dzieci (szukanie sojuszników) którzy zawsze im pomagają w trudnych sytuacjach;

Wymiernym rezultatem programu będzie:
- zmniejszenie ilości konfliktów pomiędzy młodzieżą a nauczycielami, wychowawcami w Federacji Rosyjskiej i powiatu elbląskiego;
- przygotowanie i przeszkolenie 15 osób pracujących z dziećmi do pracy w Obwodzie Kaliningradzkim i powiatu elbląskiego na temat rozwiązywania i rozładowywania emocji, agresji. itp.;
- podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie komunikacji z najmłodszymi;
- Nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy placówkami opiekuńczo-wychowawczymi z Polski i z Obwodu Kaliningradzkiego.

Projekt "Razem wspólnie - Od komunikacji do mediacji" został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Przemiany w Regionie - Rita, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
2023  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template