logotype
Strona archiwalna
Zapraszamy na tpdelblag.pl
image1 image2 image3

Przedszkolandia

TPD w Elblągu w okresie: 09.2012 do 08.2014 realizowało projekt "Przedszkolandia", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu utworzone zostały cztery punkty przedszkolne:
1) Punkt Przedszkolny w Dobrym (przy Gimnazjum w Dobrym - Gmina Godkowo)
2) Punkt Przedszkolny w Zagajach (przy Szkole Podstawowej w Zagajach – Gmina Lelkowo)
3) Punkt Przedszkolny w Zwierznie (przy Szkole Podstawowej w Zwierznie – Gmina Markusy)
4) Punkt Przedszkolny w Wilczętach (przy Gimnazjum w Wilczętach – Gmina Wilczęta).

Punkty przedszkolne pracowały w dni powszednie w wymiarze 5 godzin dziennie. Dzieciom zapewnialiśmy bezpłatnie: korzystanie z zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekę logopedyczną i psychologiczną, dożywianie oraz dowóz na zajęcia do Punktu Przedszkolnego w Dobrym i Zagajach - dla dzieci z okolicznych wsi.

Zgodnie z założeniami projektu „Przedszkolandia” do punktów przedszkolnych mogły być przyjęte dzieci 3- i 4-letnie, zamieszkałe w następujących miejscowościach:
1) Punkt Przedszkolny w Dobrym - Dobry, Dąbkowo, Łępno, Krykajny, Podągi, Godkowo, Swędkowo, Piskajny, Szymbory, Skowrony;
2) Punkt Przedszkolny w Zagajach - Zagaje, Krzekoty, Wyszkowo, Lutkowo, Bieńkowo, Jachowo, Piele, Grabowiec;
3) Punkt Przedszkolny w Zwierznie - Zwierzno. Złotnica, Stalewo, Zwierzeńskie Pole, Rachowo, Kępniewo, Brudzędy, Stare Dolno;
4) Punkt Przedszkolny w Wilczętach - Wilczęta, Słobity, Słobity - Stacja, Góry, Karwiny, Dębień, Gładysze, Bardyny, Ławki, Księżno, Nowica, Stare Siedlisko.

„Przedszkolandia” była projektem, realizowanym w partnerstwie z gminami: Godkowo, Lelkowo, Markusy i Wilczęta. W trakcie trwania projektu organem prowadzącym placówki było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami partnerskimi gminy zobowiązane były do przejęcia placówek po zakończeniu projektu. Oznacza to, że punkty przedszkolne po zakończeniu projektu nadal pracują.
Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do punktu przedszkolnego zapraszamy do kontaktu telefonicznego z kierownikiem projektu - tel. 55 2338210.

2023  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template