logotype
Strona archiwalna
Zapraszamy na tpdelblag.pl
image1 image2 image3

Szkoła Cyfrowych Ekspertów

SZKOŁA CYFROWYCH EKSPERTÓW

b_150_100_16777215_00_images_EU_POZIOM-Kolor.jpg

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu realizuje projekt „Szkoła Cyfrowych Ekspertów” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

b_150_100_16777215_00_images_EFS_poziom_polskie_kolor.jpg

 

 

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Zagajach, gm.Lelkowo, powiat braniewski.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Lelkowo, a okres realizacji projektu to: 1 lutego 2017r. – 31 stycznia 2019r.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zagajach. Jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów. Również nauczyciele zostaną objęci szkoleniami w zakresie zastosowania narzędzi i metod TIK (technologia informacyjno komunikacyjna) w nauczaniu oraz realizacji procesu dydaktycznego w sposób oparty na aktywnych metodach wykorzystujących TIK. Podczas procesu wdrażania zmian w pracy szkoły nauczyciele będą objęci wsparciem specjalisty ds. superwizji i coachingu.

W ramach projektu szkoła zostanie doposażona w sprzęt i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Uczniowie z klas III-VI wezmą udział w tematycznych zajęciach pozalekcyjnych, w utworzonych klubach, rozwijających ich zainteresowania i kompetencje cyfrowe, w takich jak:

- klub językowo-dziennikarski,

- klub cyfrowych mediów,

- klub przedsiębiorczości,

- klub globtrotera.

Odbędą się także warsztaty z robotyki, w których uczestniczyć będą uczniowie wszystkich klas, od I do VI.

Podczas trwania projektu zaplanowane są dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zagajach trzy wyjazdy edukacyjne do: Warszawy (Centrum Nauki Kopernik), Olsztyna (Planetarium), Gdyni (Oceanarium, Akademia Morska).

Dzięki uczestnictwu w projekcie rozwiną się kompetencje cyfrowe uczniów, a nauczyciele nabędą umiejętności i trwałe nawyki w zakresie realizacji procesu dydaktycznego w sposób aktywizujący uczniów, z wykorzystaniem metod i narzędzi TIK.

Ogólna wartość realizowanego projektu wynosi 315 563,51 zł, z czego 268 228,98 zł to wkład Funduszu Europejskiego.

 

Kontakt z kierownikiem projektu: 55 233 82 10

 

 

 

2023  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template