logotype
Strona archiwalna
Zapraszamy na tpdelblag.pl
image1 image2 image3

Szkolna Akademia Nauki – poznajemy, badamy, opisujemy świat

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu realizowało w okresie 09.2012 – 07.2014 projekt „Szkolna Akademia Nauki – poznajemy, badamy, opisujemy świat”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do 2 szkół podstawowych: w Łęczu i Płoskini. Odbiorcami projektu byli uczniowie klas IV-VI.

Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez wsparcie programów rozwojowych szkół z wykorzystaniem innowacyjnych form nauczania.

W ramach projektu realizowane były następujące typy działań:
1) doposażenie szkół w atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny i multimedialny;
2) realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój wiedzy i umiejętności uczniów, szczególnie w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych z punktu widzenia procesu uczenia się – zajęcia realizowane są w 3 blokach: - PRACOWNIA POZNAWANIA ŚWIATA – blok przyrodniczo-ekologiczny
- PRACOWANIA BADANIA ŚWIATA – blok nauk ścisłych
- PRACOWNIA OPISYWANIA ŚWIATA – blok językowo-dziennikarski
3) realizacja zajęć psychoedukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności efektywnego uczenia się i czytania oraz na rozwój umiejętności interpersonalnych. Zajęcia psychoedukacyjne odbywają się w PRACOWNI SUPERUCZENIA;
4) wyjazdy edukacyjne w ciągu roku szkolnego oraz wakacyjna 7-dniowa EKSPEDYCJA NAUKOWA – kolonia z programem edukacyjnym.

Informacji udziela kierownik projektu – tel. 55 2338210.

2023  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template