logotype
image1 image2 image3

Nowoczesna metoda EEG BIOFEEDBACK w profilaktyce zachowań destrukcyjnych oraz terapii zaburzeń depresyjnych dzieci i młodzieży

 Czytaj więcej: Nowoczesna metoda EEG BIOFEEDBACK w profilaktyce zachowań destrukcyjnych oraz terapii zaburzeń...

Nowoczesna metoda EEG BIOFEEDBACK w profilaktyce zachowań destrukcyjnych oraz terapii zaburzeń depresyjnych dzieci i młodzieży 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko –Mazurskiego realizuje zadanie polegające na przeprowadzeniu łącznie 160 godzin zajęć  EEG BIOFEEDBACK dla grupy dzieci i młodzieży, liczącej 10 osób z Elbląga i powiatu elbląskiego. Wsparcie terapeutyczne jest bardzo użyteczne dla poprawy funkcjonowania dzieci i młodzieży tkwiących w trudnej sytuacji życiowej czy borykających się z różnorodnymi problemami. 

Celem zaprojektowanej formy wsparcia jest  wspieranie rozwoju młodych osób poprzez udostępnienie metody terapii ulepszającej funkcje mózgu, należącej do technik neurotechnologicznych, które wykorzystują wiedzę medyczną,pedagogiczną, psychologiczną oraz bioinżynierską. Organizator zapewnia specjalistyczny aparat EEG biofeedback oraz wyposażenie gabinetu do terapii. Dzięki specjalnemu urządzeniu osoba uczestnicząca wie kiedy jest skoncentrowana, a kiedy przestaje się koncentrować. Stopniowo, w trakcie terapii, uczy się świadomie wprowadzać w stan, w którym jest najbardziej skupiona.

Czytaj więcej: Nowoczesna metoda EEG BIOFEEDBACK w profilaktyce zachowań destrukcyjnych oraz terapii zaburzeń...

Wsparcie działań programowych i instytucjonalnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu w warunkach pandemii

Wsparcie działań programowych i instytucjonalnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu w warunkach pandemii

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu dzięki pozyskanej dotacji w ramach programu „Funduszu pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji od października br. będzie mogło aktywnie wspierać podopiecznych placówki wsparcia dziennego: Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przy ul. Łęczyckiej  26 w Elblągu oraz Punktów Przedszkolnych w Wilczętach i  w Dobrym (powiat braniewski i elbląski).

Celem zaplanowanych działań jest równy dostęp dzieci i młodzieży z  ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji z terenów wiejskich i miejskich obszarów zmarginalizowanych  do edukacji formalnej/pozaformalnej, podniesienie jakości wsparcia poprzez zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i młodzieży, ich rodzin oraz kadry prowadzącej zajęcia edukacyjne, aktywizujące i motywujące dla podopiecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym i edukacyjnym.

Czytaj więcej: Wsparcie działań programowych i instytucjonalnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu w...

"Entuzjaści cyfryzacji startują"

Czytaj więcej:

ROZPOCZYNAMY NOWY PROJEKT !!!

"Entuzjaści cyfryzacji startują - rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie”.

Gmina Godkowo w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządem Oddziału Okręgowego w Elblągu, realizuje projekt "Entuzjaści cyfryzacji startują - rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej:

Okres realizacji: 01.09.2020 – 30.06.2022

 

Czytaj więcej: "Entuzjaści cyfryzacji startują"

Punkt konsultacyjno - informacyjny

 

Czytaj więcej: Punkt konsultacyjno - informacyjnyProfesjonalna pomoc dla mieszkańców Elbląga rusza już od października

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego oferuje mieszkańcom Elbląga bezpłatne konsultacje ze specjalistami: psychiatrą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą ds. uzależnień oraz warsztaty  dla osób dorosłych i dzieci. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin będzie czynny już od 1 października br.

Jeśli nadużywanie alkoholu czy innych używek jest problemem dla Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej to w punkcie uzyskasz poradę i konsultację w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Adresatami wsparcia są  przede wszystkim mieszkańcy potrzebujący  profesjonalnej pomocy psychiatrycznej, psychologicznej, terapeutycznej czy pedagogicznej, zwłaszcza osoby uzależnione i używające szkodliwie (alkoholu, alkoholu i narkotyków, leków, dopalaczy, nikotyny), współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członkowie rodzin oraz osoby bliskie. 

Czytaj więcej: Punkt konsultacyjno - informacyjny

Zdecydowane NIE dla cyberprzemocy

Czytaj więcej: Zdecydowane NIE dla cyberprzemocyNowy projekt edukacyjny w zakresie zapobiegania  cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  rozpoczęło realizację inicjatywy edukacyjnej w obszarze zapobiegania cyberprzemocy wśród uczniów pięciu  szkół podstawowych w Elblągu i powiecie elbląskim. W ramach projektu pn.: „Zdecydowane NIE dla cyberprzemocy- edukacja przeciwko mowie pogardy wśród dzieci i młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim” zaplanowana jest realizacja warsztatów z uczniami, szkolenia dla nauczycieli oraz spotkania eksperckie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów.

Czytaj więcej: Zdecydowane NIE dla cyberprzemocy

2021  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template