logotype
Strona archiwalna
Zapraszamy na tpdelblag.pl
image1 image2 image3

Szkolna Akademia Doświadczeń i Eksperymentu – rozwijanie nowoczesnej edukacji przyrodniczej i matematyczne w Gminie Wilczęta

Czytaj więcej: Szkolna Akademia Doświadczeń i Eksperymentu – rozwijanie nowoczesnej edukacji przyrodniczej i...

 

 

Gmina Wilczęta w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządem Oddziału Okręgowego w Elblągu, realizuje projekt " Szkolna Akademia Doświadczeń i Eksperymentu – rozwijanie nowoczesnej edukacji przyrodniczej i matematyczne w Gminie Wilczęta” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 02.11.2020 – 31.01.2023 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządem Oddziału Okręgowego w Elblągu. Skierowany jest do uczniów klas IV - VI oraz do nauczycieli i rodziców/opiekunów ze szkoły podstawowej w Wilczętach. 

Czytaj więcej: Szkolna Akademia Doświadczeń i Eksperymentu – rozwijanie nowoczesnej edukacji przyrodniczej i...

„Beztroskie przedszkolaki - Punkt Przedszkolny w Lipowinie”

Czytaj więcej: „Beztroskie przedszkolaki - Punkt Przedszkolny w Lipowinie”  

 

 

ROZPOCZYNAMY NOWY PROJEKT !!!

„Beztroskie przedszkolaki - Punkt Przedszkolny w Lipowinie”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu w partnerstwie z Gminą Braniewo, realizuje projekt „Beztroskie przedszkolaki - Punkt Przedszkolny w Lipowinie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 01.10 2020 - 01.03.2022

Projekt „Beztroskie przedszkolaki-Punkt Przedszkolny w Lipowinie” skierowany jest do 25 dzieci i ich rodziców. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału dzieci w wieku 3-4 lat w edukacji przedszkolnej w Gminie Braniewo w okresie 10.2020- 03.2022 przez utworzenie i prowadzenie jednego punktu przedszkolnego zapewniającego 25 miejsc.  

Czytaj więcej: „Beztroskie przedszkolaki - Punkt Przedszkolny w Lipowinie”

Czytaj więcej: „Beztroskie przedszkolaki - Punkt Przedszkolny w Lipowinie”

Nowoczesna metoda EEG BIOFEEDBACK w profilaktyce zachowań destrukcyjnych oraz terapii zaburzeń depresyjnych dzieci i młodzieży

 Czytaj więcej: Nowoczesna metoda EEG BIOFEEDBACK w profilaktyce zachowań destrukcyjnych oraz terapii zaburzeń...

Nowoczesna metoda EEG BIOFEEDBACK w profilaktyce zachowań destrukcyjnych oraz terapii zaburzeń depresyjnych dzieci i młodzieży 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko –Mazurskiego realizuje zadanie polegające na przeprowadzeniu łącznie 160 godzin zajęć  EEG BIOFEEDBACK dla grupy dzieci i młodzieży, liczącej 10 osób z Elbląga i powiatu elbląskiego. Wsparcie terapeutyczne jest bardzo użyteczne dla poprawy funkcjonowania dzieci i młodzieży tkwiących w trudnej sytuacji życiowej czy borykających się z różnorodnymi problemami. 

Celem zaprojektowanej formy wsparcia jest  wspieranie rozwoju młodych osób poprzez udostępnienie metody terapii ulepszającej funkcje mózgu, należącej do technik neurotechnologicznych, które wykorzystują wiedzę medyczną,pedagogiczną, psychologiczną oraz bioinżynierską. Organizator zapewnia specjalistyczny aparat EEG biofeedback oraz wyposażenie gabinetu do terapii. Dzięki specjalnemu urządzeniu osoba uczestnicząca wie kiedy jest skoncentrowana, a kiedy przestaje się koncentrować. Stopniowo, w trakcie terapii, uczy się świadomie wprowadzać w stan, w którym jest najbardziej skupiona.

Czytaj więcej: Nowoczesna metoda EEG BIOFEEDBACK w profilaktyce zachowań destrukcyjnych oraz terapii zaburzeń...

Wsparcie działań programowych i instytucjonalnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu w warunkach pandemii

Wsparcie działań programowych i instytucjonalnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu w warunkach pandemii

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu dzięki pozyskanej dotacji w ramach programu „Funduszu pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji od października br. będzie mogło aktywnie wspierać podopiecznych placówki wsparcia dziennego: Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przy ul. Łęczyckiej  26 w Elblągu oraz Punktów Przedszkolnych w Wilczętach i  w Dobrym (powiat braniewski i elbląski).

Celem zaplanowanych działań jest równy dostęp dzieci i młodzieży z  ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji z terenów wiejskich i miejskich obszarów zmarginalizowanych  do edukacji formalnej/pozaformalnej, podniesienie jakości wsparcia poprzez zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i młodzieży, ich rodzin oraz kadry prowadzącej zajęcia edukacyjne, aktywizujące i motywujące dla podopiecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym i edukacyjnym.

Czytaj więcej: Wsparcie działań programowych i instytucjonalnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu w...

"Entuzjaści cyfryzacji startują"

Czytaj więcej:

 

ROZPOCZYNAMY NOWY PROJEKT !!!

"Entuzjaści cyfryzacji startują - rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie”.

Gmina Godkowo w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządem Oddziału Okręgowego w Elblągu, realizuje projekt "Entuzjaści cyfryzacji startują - rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 01.09.2020 – 30.06.2022

Czytaj więcej: "Entuzjaści cyfryzacji startują"

2022  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template