logotype
image1 image2 image3

Specjaliści w punkcie już dostępni

Czytaj więcej: Specjaliści w punkcie już dostępni   

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu uruchomiło od 1 czerwca br. punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin z terenu Elbląga. Bezpłatne konsultacje ze specjalistami będą prowadzone do końca listopada tego roku. 

W Punkcie Konsultacyjnym wsparcie udzielane jest: 

    osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, 

    osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających,

    członkom rodzin osób uzależnionych,

    osobom będącym w kryzysie.

Celem naczelnym projektu jest profilaktyka, diagnozowanie problemów klienta i jego rodziny oraz kompleksowa pomoc rodzinom będącym w kryzysie z powodu uzależnienia.

Czytaj więcej: Specjaliści w punkcie już dostępni

Oferta pracy

Czytaj więcej: Oferta pracy  

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zatrudni opiekuna/opiekunkę w pełnym wymiarze godzin – cały etat, do nowo powstałego klubu dziecięcego dla dzieci do lat 3 w Pomorskiej Wsi (Gmina Milejewo).

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku powinna wykazywać się dużą troską, opanowaniem i cierpliwością, odpowiedzialnością oraz powinna posiadać:

Czytaj więcej: Oferta pracy

Elbląski Telefon Zaufania w czasie pandemii

   Czytaj więcej: Elbląski Telefon Zaufania w czasie pandemii Od maja br. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu uruchamia telefoniczne, anonimowe i bezpłatne wsparcie dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w okresie pandemii. Z pomocy specjalistów dyżurujących pod telefonem zaufania będą mogły skorzystać osoby, które znalazły się w kryzysie psychicznym wywołanym pandemią koronawirusa. Inicjatywa pomocowa pn. „Przyjazny numer – elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii” jest możliwa do realizacji dzięki dotacji z budżetu Gminy Miasto Elbląg.

Czytaj więcej: Elbląski Telefon Zaufania w czasie pandemii

TRWA REKTUTACJA DO ŻŁOBKA

Czytaj więcej: TRWA REKTUTACJA DO ŻŁOBKACzytaj więcej: TRWA REKTUTACJA DO ŻŁOBKA

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu w partnerstwie z Gminą Milejewo prowadzi rekrutację do projektu pn.: „Milejewskie Maluszkowo - wspieranie aktywizacji zawodowej w Gminie Milejewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: TRWA REKTUTACJA DO ŻŁOBKA

 

Czytaj więcej: TRWA REKTUTACJA DO ŻŁOBKA

„Milejewskie Maluszkowo - wspieranie aktywizacji zawodowej w Gminie Milejewo”

 

Czytaj więcej: „Milejewskie Maluszkowo - wspieranie aktywizacji zawodowej w Gminie Milejewo”

„Milejewskie Maluszkowo - wspieranie aktywizacji zawodowej w Gminie Milejewo”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu w partnerstwie z Gminą Milejewo rozpoczęło wdrażanie projektu pn.: „Milejewskie Maluszkowo - wspieranie aktywizacji zawodowej w Gminie Milejewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 04.10 2021 - 30.06.2023

Czytaj więcej: „Milejewskie Maluszkowo - wspieranie aktywizacji zawodowej w Gminie Milejewo”

 

 

Czytaj więcej: „Milejewskie Maluszkowo - wspieranie aktywizacji zawodowej w Gminie Milejewo”

2022  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template