logotype
Strona archiwalna
Zapraszamy na tpdelblag.pl
image1 image2 image3

BEZPŁATNE PORADY W SPRAWACH RODZINY

Czytaj więcej: BEZPŁATNE PORADY W SPRAWACH RODZINY ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE PORADY W SPRAWACH RODZINY

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaprasza do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogiczno-społecznego. Bezpłatne konsultacje odbywają się w biurze TPD przy ul. 1 Maja 37 w Elblągu.

Elbląski oddział TPD od wielu lat wspiera rodziny w radzeniu sobie z trudnościami, jakie napotykają one w swoim codziennym funkcjonowaniu. Z doradztwa specjalistów skorzystać można w obliczu każdego problemu, który ma negatywny wpływ na codzienne relacje członków rodziny, a przede wszystkim dzieci. Specjaliści doradzają m.in. w zakresie radzenia sobie z problemem uzależnień, przemocy, konfliktów oraz różnego rodzaju kryzysów życiowych. Z pomocy skorzystać mogą rodzice, potrzebujący wsparcia w wychowaniu dzieci, szczególnie w sytuacji ich trudnych zachowań i problemów emocjonalnych. W TPD uzyskać można też wsparcie w zakresie prawnym, szczególnie w zakresach spraw urzędowych i sądowych, mających znaczenie dla prawidłowego wypełniania podstawowych funkcji rodziny, w tym właściwej opieki nad dzieckiem.

Czytaj więcej: BEZPŁATNE PORADY W SPRAWACH RODZINY

Specjaliści w punkcie już dostępni

Czytaj więcej: Specjaliści w punkcie już dostępni   

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu uruchomiło od 1 czerwca br. punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin z terenu Elbląga. Bezpłatne konsultacje ze specjalistami będą prowadzone do końca listopada tego roku. 

W Punkcie Konsultacyjnym wsparcie udzielane jest: 

    osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, 

    osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających,

    członkom rodzin osób uzależnionych,

    osobom będącym w kryzysie.

Celem naczelnym projektu jest profilaktyka, diagnozowanie problemów klienta i jego rodziny oraz kompleksowa pomoc rodzinom będącym w kryzysie z powodu uzależnienia.

Czytaj więcej: Specjaliści w punkcie już dostępni

Oferta pracy

Czytaj więcej: Oferta pracy  

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zatrudni opiekuna/opiekunkę w pełnym wymiarze godzin – cały etat, do nowo powstałego klubu dziecięcego dla dzieci do lat 3 w Pomorskiej Wsi (Gmina Milejewo).

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku powinna wykazywać się dużą troską, opanowaniem i cierpliwością, odpowiedzialnością oraz powinna posiadać:

Czytaj więcej: Oferta pracy

Elbląski Telefon Zaufania w czasie pandemii

   Czytaj więcej: Elbląski Telefon Zaufania w czasie pandemii Od maja br. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu uruchamia telefoniczne, anonimowe i bezpłatne wsparcie dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w okresie pandemii. Z pomocy specjalistów dyżurujących pod telefonem zaufania będą mogły skorzystać osoby, które znalazły się w kryzysie psychicznym wywołanym pandemią koronawirusa. Inicjatywa pomocowa pn. „Przyjazny numer – elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii” jest możliwa do realizacji dzięki dotacji z budżetu Gminy Miasto Elbląg.

Czytaj więcej: Elbląski Telefon Zaufania w czasie pandemii

TRWA REKTUTACJA DO ŻŁOBKA

Czytaj więcej: TRWA REKTUTACJA DO ŻŁOBKACzytaj więcej: TRWA REKTUTACJA DO ŻŁOBKA

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu w partnerstwie z Gminą Milejewo prowadzi rekrutację do projektu pn.: „Milejewskie Maluszkowo - wspieranie aktywizacji zawodowej w Gminie Milejewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: TRWA REKTUTACJA DO ŻŁOBKA

 

Czytaj więcej: TRWA REKTUTACJA DO ŻŁOBKA

2022  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template